لواشک استوایی پالپ دار شاتلو
لواشک انار پالپ دار شاتلو
لواشک انبه پالپ دار شاتلو
لواشک آلبالو شاتلو
لواشک آلو ارگانیک شاتلو
لواشک آلوئه ورا پالپ دار شاتلو
لواشک آناناس پالپ دار شاتلو
لواشک پرتقال پالپ دار شاتلو
لواشک تمشک پالپ دار شاتلو
لواشک زردآلو شاتلو
لواشک زرشک پالپ دار شاتلو
لواشک زغال اخته پالپ دار شاتلو
لواشک سیب ترش پالپ دار شاتلو
لواشک کیوی پالپ دار شاتلو
لواشک لیمو پالپ دار شاتلو
لواشک هلو پالپ دار شاتلو